Johan Bergqvist

Födelsedatum:1885-12-18
Dödsdatum:1966-07-18
Gravsatt:1966-07-23
Ort:KUNGSBERG
Område: G
Gravnummer:2 G 031A
2 G   031A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo