Olof Hansson

Födelsedatum:1865-12-22
Dödsdatum:1939-01-19
Gravsatt:1939-01-29
Ort:KUNGSBO 1 JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 031A
2 G   031A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo