John Bergström

Födelsedatum:1910-09-13
Dödsdatum:1993-04-07
Gravsatt:1993-07-14
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 052B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo