Karin Andersson

Födelsedatum:1883-11-20
Dödsdatum:1939-04-09
Gravsatt:1939-04-16
Ort:KUNGSFORS
Område: G
Gravnummer:2 G 052B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo