Karl Henry Sjöblom

Födelsedatum:1913-01-05
Dödsdatum:1999-12-14
Gravsatt:2000-05-12
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 142

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo