Karl Johan Sjöblom

Födelsedatum:1879-11-06
Dödsdatum:1959-02-01
Gravsatt:1959-02-01
Ort:OVANSJÖ, BACKBERG
Område: G
Gravnummer:2 G 142

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo