Lovisa Katrina Persson

Födelsedatum:1895-02-19
Dödsdatum:1962-07-26
Gravsatt:1962-08-01
Ort:FINNÄS
Område: G
Gravnummer:2 G 043B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo