Olof Bernhard Persson

Nattvakt | FINNÄS

1894-03-05 Födelsedatum
1966-07-28 Dödsdatum

Gravsatt: 1966-08-03

2 G 043B

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats