Olof Bernhard Persson

Födelsedatum:1894-03-05
Dödsdatum:1966-07-28
Gravsatt:1966-08-03
Ort:FINNÄS
Område: G
Gravnummer:2 G 043B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo