Mats Bertil Olsson

Födelsedatum:1932-10-10
Dödsdatum:2011-05-13
Gravsatt:2011-06-14
Ort:SANDVIKEN
Område: G
Gravnummer:2 G 034A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo