Mauritz Olsson

Födelsedatum:1900-02-15
Dödsdatum:1984-05-12
Gravsatt:1984-07-07
Ort:OVANSJÖ
Område: G
Gravnummer:2 G 034A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo