Alfred Holm

Diversearbetare

1866-10-08 Födelsedatum
1915-02-28 Dödsdatum

Gravsatt: 1915-03-11

SA 1 1003, 1004

Saleby kyrkogård

Sävare församling

Sverige, Västra Götaland

Sävare församling

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

Saleby kyrkogård

saleby.forsamling@brevet.nu

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga

Gravsatta inom samma gravplats