Ida Holm

1867-03-13 Födelsedatum
1940-03-08 Dödsdatum

Gravsatt: 1940-03-17

SA 1 1003, 1004

Saleby kyrkogård

Sävare församling

Sverige, Västra Götaland

Sävare församling

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

Saleby kyrkogård

saleby.forsamling@brevet.nu

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga

Gravsatta inom samma gravplats