Maja Andersson

1842-01-03 Födelsedatum
1927-11-13 Dödsdatum

Gravsatt: 1927-11-25

SA 1 1001, 1002

Saleby kyrkogård

Sävare församling

Sverige, Västra Götaland

Sävare församling

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

Saleby kyrkogård

saleby.forsamling@brevet.nu

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga

Gravsatta inom samma gravplats