Sven Andersson

Lantbrukare

1843-07-14 Födelsedatum
1915-06-12 Dödsdatum

Gravsatt: 1915-06-22

SA 1 1001, 1002

Saleby kyrkogård

Sävare församling

Sverige, Västra Götaland

Sävare församling

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

Saleby kyrkogård

saleby.forsamling@brevet.nu

Sävare församlingshem
531 03 Vinninga

Gravsatta inom samma gravplats