Anna Ingemansson

Födelsedatum:1879-11-27
Dödsdatum:1920-12-09
Gravsatt:1920-12-16
Ort:Simris
Område: A
Gravnummer:SN A 12, 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn