Johan Ingemansson

Födelsedatum:1874-01-16
Dödsdatum:1947-01-09
Gravsatt:1947-01-15
Ort:Ö Hoby
Område: A
Gravnummer:SN A 12, 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn