Johan Fyhn

Fiskare | Simris

1861-02-20 Födelsedatum
1936-06-11 Dödsdatum

Gravsatt: 1936-06-15

SN A 22, 23

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats