Kristina Fyhn

Födelsedatum:1872-06-04
Dödsdatum:1921-10-14
Gravsatt:1921-10-20
Ort:Simris
Område: A
Gravnummer:SN A 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn