Kristina Fyhn

Simris

1872-06-04 Födelsedatum
1921-10-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1921-10-20

SN A 22, 23

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats