Kristina Jönsson

Födelsedatum:1867-02-11
Dödsdatum:1921-02-12
Gravsatt:1921-02-14
Ort:Simris
Område: A
Gravnummer:SN A 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn