Olof Jönsson

Födelsedatum:1865-03-10
Dödsdatum:1959-08-20
Gravsatt:1959-09-02
Ort:Lund
Område: A
Gravnummer:SN A 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn