Anna Nilsson

Födelsedatum:1887-06-22
Dödsdatum:1942-07-15
Gravsatt:1942-07-19
Ort:Simris
Område: B
Gravnummer:SN B 25, 26, 27, 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn