Ivan Nilsson

Födelsedatum:1919-11-01
Dödsdatum:1925-01-11
Gravsatt:1925-01-16
Ort:Simris
Område: B
Gravnummer:SN B 25, 26, 27, 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn