Ingar Persson

Födelsedatum:1841-05-04
Dödsdatum:1926-06-28
Gravsatt:1926-07-03
Ort:Simris
Område: B
Gravnummer:SN B 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn