Per Persson

Födelsedatum:1846-04-19
Dödsdatum:1929-11-21
Gravsatt:1929-11-28
Ort:Simris
Område: B
Gravnummer:SN B 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn