Martin Modigh

Födelsedatum:1878-11-08
Dödsdatum:1956-12-25
Gravsatt:1957-01-02
Ort:Simris
Område: B
Gravnummer:SN B 1, 2, 3, 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn