Alfred Lundforss

Folkskollärare | Simris

1883-03-19 Födelsedatum
1951-11-08 Dödsdatum

Gravsatt: 1951-11-15

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats