Alfred Lundforss

Födelsedatum:1883-03-19
Dödsdatum:1951-11-08
Gravsatt:1951-11-15
Ort:Simris
Område: C
Gravnummer:SN C 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn