Anna Lundforss

Födelsedatum:1888-08-28
Dödsdatum:1922-10-01
Gravsatt:1922-10-07
Ort:Simris
Område: C
Gravnummer:SN C 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn