Alma Larsson

Födelsedatum:1884-12-23
Dödsdatum:1970-05-04
Gravsatt:1970-05-11
Ort:Simris
Område: C
Gravnummer:SN C 14, 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn