Berndt Larsson

Födelsedatum:1877-05-15
Dödsdatum:1925-10-20
Gravsatt:1925-10-28
Ort:Ö Hoby
Område: C
Gravnummer:SN C 14, 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn