Anders Jönsson

Födelsedatum:1862-10-28
Dödsdatum:1949-04-13
Gravsatt:1949-04-22
Ort:Simris
Område: C
Gravnummer:SN C 1, 2, 3, 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn