Nils Andersson

Födelsedatum:1886-02-15
Dödsdatum:1922-02-08
Gravsatt:1922-02-15
Ort:V Sallerup
Område: C
Gravnummer:SN C 1, 2, 3, 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn