Jonas Jonasson

Födelsedatum:1900-08-26
Dödsdatum:1925-10-26
Gravsatt:1925-11-01
Ort:Simris
Område: C
Gravnummer:SN C 9, 10, 11, 12, 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn