Per Jonasson

Födelsedatum:1872-12-09
Dödsdatum:1952-04-08
Gravsatt:1952-04-13
Ort:Simris
Område: C
Gravnummer:SN C 9, 10, 11, 12, 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn