Mimmi Jönsson

Födelsedatum:1901-06-17
Dödsdatum:1994-02-17
Gravsatt:1994-02-25
Ort:Simris
Område: D
Gravnummer:SN D 1, 2, 3, 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn