Tage Jönsson

Födelsedatum:1903-11-04
Dödsdatum:1949-09-17
Gravsatt:1949-09-24
Ort:Simrishamn
Område: D
Gravnummer:SN D 1, 2, 3, 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn