Anna Håkansson

Födelsedatum:1873-02-14
Dödsdatum:1956-05-21
Gravsatt:1956-05-27
Ort:Simris
Område: E
Gravnummer:SN E 21, 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn