Nils Håkansson

Födelsedatum:1868-05-18
Dödsdatum:1952-11-18
Gravsatt:1952-11-23
Ort:Simris 30:1
Område: E
Gravnummer:SN E 21, 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn