Elma Hansson

Födelsedatum:1879-09-11
Dödsdatum:1952-12-03
Gravsatt:1952-12-11
Ort:Simrishamn
Område: E
Gravnummer:SN E 17, 18, 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn