Erland Hansson

Födelsedatum:1867-08-29
Dödsdatum:1935-11-19
Gravsatt:1935-11-26
Ort:Simris
Område: E
Gravnummer:SN E 17, 18, 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn