Sten Hammar

Födelsedatum:1918-06-19
Dödsdatum:1936-09-12
Gravsatt:1936-09-20
Ort:Simris 16
Område: E
Gravnummer:SN E 43, 44, 45, 46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn