Tore Fhager

Födelsedatum:1924-11-28
Dödsdatum:2003-04-20
Gravsatt:2003-05-22
Ort:Simrishamn
Område: E
Gravnummer:SN E 43, 44, 45, 46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn