Asta Kerstin Bodensjö

Födelsedatum:1920-04-20
Dödsdatum:2017-10-27
Gravsatt:2017-11-14
Ort:Malmö
Område: F
Gravnummer:SN F 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn