Ingrid Bengtsson

Födelsedatum:1861-08-28
Dödsdatum:1936-09-17
Gravsatt:1936-09-23
Ort:Simris 27
Område: G
Gravnummer:SN G 41, 42, 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn