Ola Bengtsson

Födelsedatum:1863-01-14
Dödsdatum:1926-12-07
Gravsatt:1926
Ort:Simris 27
Område: G
Gravnummer:SN G 41, 42, 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn