Alma Eld

Födelsedatum:1891-07-28
Dödsdatum:1970-11-20
Gravsatt:1970-12-01
Ort:Simris 20:15
Område: H
Gravnummer:SN H 11, 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn