Gustaf Eld

Födelsedatum:1888-10-24
Dödsdatum:1979-05-17
Gravsatt:1979-05-23
Ort:Simris
Område: H
Gravnummer:SN H 11, 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn