Anna Ekman

Födelsedatum:1870-04-03
Dödsdatum:1940-10-15
Gravsatt:1940-10-20
Ort:Simris 1
Område: H
Gravnummer:SN H 18, 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn