Martin Ekman

Födelsedatum:1868-11-26
Dödsdatum:1928-09-02
Gravsatt:1928-09-08
Ort:Simris 16
Område: H
Gravnummer:SN H 18, 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn