Ellen Bengtsson

Födelsedatum:1897-01-13
Dödsdatum:1987-09-08
Gravsatt:1987-09-17
Ort:Simris 20:2
Område: H
Gravnummer:SN H 47, 48, 49

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn