Nils Bengtsson

Åbo | Bjärsjömölla

1886-04-03 Födelsedatum
1929-03-29 Dödsdatum

Gravsatt: 1929-04-04

SN H 47, 48, 49

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats